Home » เราก้าวสู่ยุคคลื่นสมองควบคุมสรรพสิ่งแล้วหรือ ??

เราก้าวสู่ยุคคลื่นสมองควบคุมสรรพสิ่งแล้วหรือ ??

by Kookkook

จาก Brain Computer Interface (BCI) สู่ Brain To Brain Interface

Cr ภาพ www.moneyinc.com

  ปัจจุบันโลกได้ย่างก้าวแรกสู่ยุคของการอินเตอร์เฟสคลื่นสมอง คลื่นความคิดกับระบบคอมพิวเตอร์ และกับสมองมนุษย์ด้วยกันได้แล้ว  เมื่อทีมงานนาย Mark Zuckerberg ประสบความสำเร็จด้าน Brain-To-Text, Brain-To-Image และทีมของนาย Elon Musk ศึกษาเรื่องBCI โดยฝังชิปเข้าไปในสมองมนุษย์ เชื่อมรับสัญญาณผ่านพอร์ต USB-C ออกมา สำเร็จ และกำลังพัฒนาสู่การเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายออกมา …มันคือเรื่องที่เขียนไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์สมัย “ปล้อน” เป็นเด็ก 

Cr www.max983fm.com

  มีการทดลองเรื่อง BCI ที่ทำให้หนูกระดิกหางได้ตามความคิดของคน !! และกำลังพัฒนาต่อไปอีกเพื่อให้สามารถสั่งการสัตว์ได้มากกว่านี้ ส่วนาที่ Harvard มีการทดลองเรื่อง Brain-To-Brain Interface โดยใช้คลื่นสมองคนเราไปสั่งการ ควบคุมสัตว์อื่นเช่นกัน  

Brain-To-Text (B2T) แปลคลื่นสมองเป็นตัวหนังสือ 

Cr-ภาพ-www.mobileandgadgets.com

 ที่สหรัฐ เยอรมัน พวกนักวิทยาศาสตร์สามารถแปลคลื่นความคิดเราเป็นตัวหนังสือ นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อให้คนพิการสามารถติดต่อ สื่อสารกับทีมแพทย์รู้เรื่อง ส่วนนักวิจัยที่ Karlsruhe Institute of Technology ของ Germany ก็ได้สร้างอุปกรณ์แปลคลื่นความคิดสู่ตัวหนังสือ -B2T- สำเร็จ โดยใช้ชุดอีเล็คโทรดที่ติดไว้แถวสมองส่วนซีเลบรัลของมนุษย์ ทดลองกับกลุ่มทดลอง 7 คน จนประสบความสำเร็จ 

 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโพสท์เทคนิคการทำอาหารบน Facebook อย่างปล้อน ให้ข้อมูลเสริมว่าทีมวิจัยของ Facebook ประสบความสำเร็จกับเทคโนโลยี B2T โดยแปลคลื่นสมองเป็นข้อความ และพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรตามความคิดของเราได้นานแล้ว จนพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ที่ต่อรับคลื่นสมองที่สวมรับสัญญาณบนข้อมือ เพื่อเพิ่มความเร็วการอินเตอร์เฟส และต้องพิมพ์ให้ได้มากกว่า 100 คำต่อนาที จากขั้นต้นที่ทำได้แค่ 8 คำต่อนาที ดังที่นาย Mark Zuckerberg ต้องการ

   ส่วนที่ The University of California, San Francisco, California (UCSF) ก็ได้พัฒนาอีเล็คโทรดเซ็นเซอร์เพื่อรับสัญญาณสมองของผู้บกพร่องในการเปล่งเสียงและผู้ที่สมองบกพร่อง ผู้ป่วยเรื่องหลอดเลือดสมอง มะเร็งกล่องเสียง/ลำคอ แล้วใช้ AI. และ ML. แปลสิ่งที่ผู้ป่วยเหล่านั้นต้องการสื่อสาร ออกมาเป็นข้อความให้กลุ่มทดลองอ่าน พบว่าสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการสื่อได้ถึง 70% และก็ได้พัฒนาต่อจนเพิ่มความเข้าใจได้ถึง 97% 

Brain-To-Image (B2I) แปลคลื่นสมองเป็นภาพ 

Cr ถาพ www.scroll.in

  มันคืออัลกอริธึมเพื่อแปลคลื่นสมองเป็นภาพ ถอดจินตภาพในสมองเราออกมา  ทั้งดึงภาพสมองที่เราคิดออกมา และ-ดึงภาพที่สายตาเรามองเห็นขณะนั้นออกมาราวกล้องโกโปร!!  เป็นการทดลองที่เริ่มเห็นผลในปี 2011 แม้จะไม่ได้ภาพที่ชัดเจน ถอดแบบออกมาแค่โครงร่างคร่าวๆ ว่าเป็นรูปหน้า เป็นนก ยังเก็บรายละเอียดไม่ได้นัก เพราะซอฟท์แวร์ปัจจุบันทำงานเลียนแบบเครือข่ายประสาทส่วนลึกล้ำของมนุษย์(DNN : Deep  Neural Network) ที่ใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆยังพัฒนาไม่ถึงขั้น ต้องทำให้ได้ถึงระดับเครือข่ายตัวกำเนิด(ภาพ)หรือ DGN (Deep Generator Network) อันเป็นอัลกอริธึมเพื่อผลิตภาพที่ละเอียดขึ้น สมจริงขึ้นกว่านี้ ซึ่งจะตามออกมาในอนาคต  

นักวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ “ปล้อน” อยากเป็นตั้งแต่เด็ก

   จากการ์ตูน นิยายที่ได้อ่าน “ปล้อน” ใฝ่ฝันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ยิ่งตอนมาทราบว่านักวิทยาศาสตร์ที่ Berkeley, California ก้าวหน้าถึงขนาดแปลคลื่นสมองออกมาเป็นภาพสำเร็จ โดยนำภาพต่างๆมาให้กลุ่มทดสอบพิศมอง แล้วใช้เซ็นเซอร์อินเตอร์เฟสคลื่นสมองแปลมาออกทางจอภาพความสำเร็จ แม้ผลการทดลองโดยให้ผู้เข้าร่วมดูภาพของ 3 สิ่ง คือ ปลา เครื่องบิน รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน จะยังไม่สามารถแสดงรูปภาพปลา เครื่องบิน ออกมาได้ แต่ถ้าเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานแล้วพวกเขาทำออกมาสำเร็จถึง 83%  

 ส่วนทีมงานเม็กซิกันและญี่ปุ่น ที่ใช้เซ็นเซอร์รับคลื่นสมองจากผู้ร่วมทดลองสองคน ซึ่งนั่งอยู่ในห้องที่ว่างเปล่า ไม่มีอะไรรบกวนสมาธิ ให้ทั้งคู่ใช้สมาธิ เพ่งจิต ออกแบบแจกันดังที่แต่ละคนต้องการ ทั้งรูปร่าง มิติต่างๆ แล้วเพ่งคิดส่งคลื่นสมองออกไป ผลปรากฎว่าเครื่องจับสัญญาณของทีมงานที่อยู่อีกห้องหนึ่งสามารถรับสัญญาณ คอมพิวเตอร์สามารถร่างรูปของแจกันออกมาได้ใกล้เคียงจินตนาการของผู้เข้าทดลองทั้งสอง 

การศึกษาเรื่อง “จิต ประสาท สมอง” ในรัสเซีย 

Cr ภาพ www.thesun.co.uk

   เรื่องทำนองนี้รัสเซียเล่นมานาน ตั้งแต่ยุค 1970 มีการศึกษาจริงจังที่โด่งดังที่สุดทดลองแพร่ทั้งข่าวและคลิปให้ชาวโลกเห็นถึงความสำเร็จของพวกเขา ก้าวหน้าถึงขั้นพัฒนาเครือข่ายตัวกำเนิด(ภาพ)หรือ DGN (Deep Generator Network)สำเร็จแล้ว สามารถผลิตภาพจากคลื่นสมองมนุษย์ได้ละเอียดขึ้น สมจริงขึ้นมาก สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ของสิ่งเหล่านั้นออกมาแบบ ‘ขณะนั้น-Real Time’ ออกมาบนจอภาพได้

  ในการทดลองของรัสเซียนี้ ใช้อีเล็คโตรดรับคลื่นสมองของผู้เข้าทดลอง ให้ดูในของ 5 จำพวก ไล่จากวัตถุรูปร่างแปลกๆ น้ำตก หน้าคน เครื่องจักรเคลื่อนที่ รถแข่ง ให้ดูครั้งละ 10 วินาที  แล้วสุ่มเลือก 3 จำพวกไปทดสอบรับคลื่นสมองไปถ่ายทอดบนจอแสดงภาพ ปรากฎว่าภาพจริงที่ผู้ทดสอบกำลังเห็นกับที่ภาพที่อีเล็คโทรดรับคลื่นสมอง แล้วให้ระบบ BCI แสดงออกมาทางจอใกล้เคียงกันมาก  จะมากจะน้อยต่างกันไปตามจำพวกของสิ่งที่นำมาทดสอบ นี่คือความก้าวหน้าล้ำเพื่อนเรื่อง “จิต ประสาท สมอง” ของรัสเซีย 

สิ่งที่ชาวโลกกำลังจับตามอง 

 การที่ทีมวิจัยของ Facebook สามารถพัฒนาเทคโนโลยี B2T (Brain-To-Text) นี้ สามารถแปลงคลื่นสมองเป็นข้อความ พิมพ์เป็นตัวหนังสือสำเร็จออกมาเรียบร้อย และทำการวิจัยด้าน B2I(Brain-To-Image) ต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบังคับควบคุมการใช้งาน Facebook แบบแค่คิด” ก็สามารถสั่งการให้มัน “สร้างเป็นภาพ” ออกมา โดยใช้การนำคลื่นสมองผ่านอีเลคโตรดในเฮดเซ็ต ไปอินเตอร์เฟสกับระบบคอมพิวเตอร์ คือก้าวอันล้ำลึกของ Mark Zuckerberg กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีราวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ออกมาเป็นจริง และถ้ามนษย์สามารถพัฒนาจนทะลุไปกว่านี้ น่าติดตามว่าเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้ใช้งานมันมหัศจรรย์ล้ำลึกเพียงใด กับระบบ BCI  

Cr ภาพ www.insider.com

จาก BCI สู่ B2B Interface 

  มันคือการติดต่อสื่อสารกันทางสมองระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เรียกว่า “Brain-To-Brain (B2B)” ราวการเจริญสติ กรรมฐานของผู้ที่ฝึกจิตแก่กล้าจนสามารถติดต่อ สื่อสารทางจิต ทางคลื่นสมองกับผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ทัดเทียมกัน เป็นศาสตร์ทางโทรจิต ที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษา บัดนี้เข้าใกล้ความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ในจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ปล้อนเคยอ่านอีกต่อไป ….

Cr ภาพ www,pinterest.com


ข่าวแนะนำ