Home » เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย สร้างทักษะ เสริมศักยภาพ ต่อยอดกลยุทธ์ด้านการขายและบริการหลังการขาย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นหนึ่งในสามผู้นำแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย สร้างทักษะ เสริมศักยภาพ ต่อยอดกลยุทธ์ด้านการขายและบริการหลังการขาย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นหนึ่งในสามผู้นำแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย

by Admin clubza.tv
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวศูนย์อบรมแห่งใหม่ “GWM Training Center” รองรับการฝึกอบรมพนักงานขาย น้อง iAM (Intelligent Ambassador) ช่างเทคนิค พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านการขายและบริการหลังการขายของบุคลากรได้อย่างตรงจุด สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วประเทศผ่านการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าด้วยความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทะยานขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) 3 อันดับแรกของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี 2569 อย่างเต็มกำลัง ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยอย่างยั่งยืน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ นำโดย นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ นายสฤษดิ์พงษ์ เพ่งเล็งผล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย นายธีร์ธวัฒน์ โกศลานันทกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย และนางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมเฉลิมฉลองการเปิด GWM Training Center ณ แอท ยู พาร์ค บางนา (ATT U PARK Bangna) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยศูนย์อบรมแห่งนี้จะเข้ามารองรับการฝึกอบรมพนักงานขาย น้อง iAM และช่างเทคนิคของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั่วประเทศ โดยการฝึกอบรมมีทั้งการฝึกฝนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง ด้านการขาย การฝึกอบรมจะครอบคลุมทั้งความรู้ด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย หลักการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า รวมถึงการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ตรงจุด ด้านบริการหลังการขาย เน้นความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวรถ เทคโนโลยีและการทำงานของรถรุ่นต่าง ๆ และความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า องค์ประกอบและระบบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง การทำงานของมอเตอร์และแบตเตอรี่ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือพิเศษในการซ่อมบำรุงต่าง ๆ นอกจากนี้ การอบรมยังครอบคลุมไปถึงความรู้ด้านการบำรุงรักษาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อีกด้วย 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย

GWM Training Center ครอบคลุมบริเวณชั้น 2 ของแอท ยู พาร์ค บางนา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 530 ตารางเมตร สามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากรได้อย่างครบครัน เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบด้วยห้องฝึกอบรมเฉพาะทางถึง 4 ห้อง ได้แก่ ห้อง Sales Training สำหรับฝึกอบรมทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการขาย ห้อง Technical Training สำหรับฝึกอบรมทฤษฎีหลักการทำงานของรถยนต์ ห้อง Overhaul Room สำหรับฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบเครื่องยนต์และเกียร์ และห้อง Workshop ที่ใช้สำหรับฝึกภาคปฏิบัติงานบริการของช่างเทคนิค 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยการพัฒนาขีดความสามารถให้ครอบคลุมรอบด้านควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด เราจึงได้มีการเปิดศูนย์อบรมแห่งใหม่ หรือ GWM Training Center เพื่อรองรับและฝึกอบรมพนักงานขายและช่างเทคนิคของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์อบรมดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ความสามารถในการให้บริการลูกค้า และซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงเหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดันอันสำคัญที่จะช่วยสานเจตจำนงของบริษัทฯ ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย พร้อมช่วยเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้พัฒนาอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม รวมถึงมีส่วนช่วยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน”

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Training Center แห่งแรกในไทย

การเปิดศูนย์ฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการขายและบริการหลังการขายที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคอย่างรอบด้าน สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จะยกระดับประสบการณ์และการบริการแก่ลูกค้าผ่านกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ที่จะประกอบกันกลายเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการเดินหน้าเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในสามของผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย พร้อมส่งมอบ “New Energy” “New Intelligence” และ “New Experience” ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อร่วมกันยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมรถยนต์พลังงานใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) และบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) ด้วยการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคชาวไทย


ข่าวแนะนำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy