Home » Toyota ลั่น “พร้อมพลิกโฉม ขับเคลื่อนสู่อนาคตสำหรับเอเชีย” ในงาน Japan Mobility Show 2023

Toyota ลั่น “พร้อมพลิกโฉม ขับเคลื่อนสู่อนาคตสำหรับเอเชีย” ในงาน Japan Mobility Show 2023

by Admin clubza.tv
ในงาน Japan Mobility Show 2023

ในงาน Japan Mobility Show 2023 ค่าย Toyota โตโยต้าจัดแสดงภายใต้แนวคิด ร่วมพลิกโฉมอนาคตแห่งยานยนต์ — Find Your Future”  ซึ่งเป็นการรวบรวมจิตวิญญาณแห่ง “การสืบสานและวิวัฒนาการ” ที่จะยังคงมุ่งมั่นเป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค โดยมุ่งเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ผ่านการนำเสนอหลากทางเลือกด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมเพิ่มคุณค่าของการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

แนวทางการพัฒนาโดยใช้โปรดักส์เป็นศูนย์กลางเพื่อความเหมาะสมในแต่ละภูมิภาค

ภายใต้แนวคิดสำคัญ คือ ความเป็นกลางของคาร์บอน และ การเพิ่มคุณค่าของการขับเคลื่อน ค่าย Toyota ได้วาง คอนเซปต์ของการขับเคลื่อน อย่างพิถีพิถัน โดยมีเสาหลักสำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification), การสร้างความหลากหลาย (Diversification)และการเสริมความอัจฉริยะ (Intelligence) เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวคิดหลักการขับเคลื่อนของ Toyota

 

การใช้พลังงานไฟฟ้าToyota

มุ่งนำเสนอการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง หรือ Multi – Pathway ผ่านการพัฒนายานยนต์พลังงานไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าและของภูมิภาค สำหรับภูมิภาคเอเชียที่มีหลายปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อเส้นทางสู่ความเป็นกลางคาร์บอน Toyota นำเสนอแนวทางที่มีความเป็นไปได้ บนพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้งานจริง โดยทางค่ายมุ่งนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความแพร่หลายของการใช้งาน และการใช้งานในทันที

การสร้างความหลากหลาย

ภูมิภาคเอเชียเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายอย่างยิ่ง Toyota จึงให้ความสำคัญกับการสร้างทางเลือกที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ให้ครอบคลุมทางเลือกในทุกระดับราคา และทุกเซกเมนท์ตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคลไปจนถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์