คลิก ติดตาม

Home ข่าวสาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ทำการเข้าเฝ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ทำการเข้าเฝ้า

by clubza.tv@gmail.com
ข่าว รถ ขับซ่า

ข่าว รถ ขับซ่า : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด (ดีซีวีที) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรถยนต์โดยสารยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ชนบทเดินทางไปโรงเรียนพระปริยัติธรรม รถยนต์โดยสารถูกผลิตโดยบริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ ที่นี่


ข่าวแนะนำ