Subaru ads at Clubza

สถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 78,061 คัน  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 30,221 คัน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 47,840 คัน เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในขณะที่โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เองมีปริมาณการขายรถยนต์ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 26,757 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 9,301 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 17,456 คัน เป็นค่ายรถยนต์ที่มีปริมาณการขายเป็นอันดับ 1 ในเดือนมกราคม 2562

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม 2562 มีปริมาณการขาย 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 17.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 17.3% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบกับยังคงมีการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองไว้ในงาน Motor Expo ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการเมืองในประเทศมีสัญญาณดีขึ้นจากการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกให้กับตลาดรถยนต์ในเดือนมกราคม

สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในประเทศ รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ในประเทศมากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2562

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      26,757 คัน      เพิ่มขึ้น     56.1%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          12,704 คัน      เพิ่มขึ้น      3.9%         ส่วนแบ่งตลาด 16.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       9,290 คัน       เพิ่มขึ้น      2.0%         ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 30,221 คัน เพิ่มขึ้น 4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      9,301 คัน       เพิ่มขึ้น     26.5%        ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       6,926 คัน       ลดลง        0.2%         ส่วนแบ่งตลาด 22.9%

อันดับที่ 3 มาสด้า       4,231 คัน       เพิ่มขึ้น     49.8%        ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,840 คัน เพิ่มขึ้น 3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,456 คัน      เพิ่มขึ้น     78.4%        ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          12,704 คัน      เพิ่มขึ้น      3.9%         ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,129 คัน       ลดลง      16.6%         ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย  39,674 คัน เพิ่มขึ้น 21.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      15,864 คัน      เพิ่มขึ้น     72.1%        ส่วนแบ่งตลาด 40.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,721 คัน      เพิ่มขึ้น     4.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,129 คัน       ลดลง     12.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,888 คัน

โตโยต้า 2,264 คัน – มิตซูบิชิ 1,025  คัน – อีซูซุ 716  คัน – ฟอร์ด 503  คัน – นิสสัน 221 คัน- เชฟโรเลต 159 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,786 คัน เพิ่มขึ้น 9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      13,600 คัน      เพิ่มขึ้น     83.3%        ส่วนแบ่งตลาด 39.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,005 คัน      เพิ่มขึ้น      6.4%         ส่วนแบ่งตลาด 31.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด           3,626 คัน      ลดลง       7.9%          ส่วนแบ่งตลาด 10.4%