Subaru ads at Clubza

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และบริษัท วิทูรปกรณ์โฮลดิ้งส์ จำกัด นำรายจากการจำหน่ายหนังสือ “เส้นทางแห่งตะวัน นวัตกรรมนำชีวิต” ชุดแรก และร่วมสมทบทุนส่วนตัวเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 700,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้สร้างห้องเรียนทำขนมในการประกอบอาชีพ ณ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ที่นี่

ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ที่นี่