Home » วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ส่งตัวแทน แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ส่งตัวแทน แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

by clubza.tv@gmail.com

ข่าว รถ ขับซ่า : นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เป็นผู้แทนในการส่งคณะผู้เข้าแข่งขันทักษะแรงงาน เข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills Kazan 2019) ณ เมืองคาซาน  สหพันธรัฐรัสเซีย 

ข่าว รถ ขับซ่าซึ่งในปี 2562 นี้ มีตัวแทนจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอาเซียน เพื่อเข้าแข่งขันฯ ใน 23 สาขา โดยมีตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน  3 คน  ใน  3 สาขา  ได้แก่

  1. นายศิลานนท์ นิมิตรชัยกุล           สาขางานสีรถยนต์
  2. นายอนุวัฒน์ ฝั้นเลิด                 สาขาเทคโนโลยียานยนต์
  3. นายปิยะเทพ ดีคง                    สาขาออกแบบโมเดล

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills Kazan 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 โดยผลการแข่งขัน มีตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัล เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ใน 2 สาขา ได้แก่ นายปิยะเทพ ดีคง ได้รับรางวัล ในสาขาออกแบบโมเดล และ นายศิลานนท์ นิมิตรชัยกุล ในสาขางานสีรถยนต์

จากพันธกิจของ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ในการผลิตนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ ผ่านการฝึกสอนให้ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีของโตโยต้า และความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบโตโยต้า เพื่อให้มีทักษะกระบวนความคิดและการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ซึ่งตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 6ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 อันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน กระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ผ่านการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของไทย ให้มีความทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับ อันจะนำมาซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล สอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ ที่นี่


ข่าวแนะนำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy