MG Extender ads at Clubza

ข่าว รถ ขับซ่า : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยต้อนรับปี 2563 ภายใต้โครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ภายใต้แนวคิด “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันลดความเร็วในการขับขี่ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ดำเนินงานโดยยึดถือ “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน” เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี มีวัตถุประสงค์ในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวทางการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการขับขี่ การให้ความรู้ด้านกฎวินัยจราจร และการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลดความเร็วในการขับขี่ อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 โตโยต้าได้ร่วมมือกับภาครัฐโดยกรมขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 24 รายการ ฟรี ที่ศูนย์บริการ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สร้างความมั่นใจก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

โดยผู้ที่สนใจสามารถนำรถยนต์ไปตรวจเช็คได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายการตรวจเช็ค 24 รายการ ดังนี้

นอกจากนี้ โตโยต้าได้ร่วมมือกับแขวงทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดนครราชสีมา จัดจุดพักรถบริเวณขาออกสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหากับรถขณะเดินทาง พร้อมทั้งให้บริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการทางหลวงลำตะคอง จ.นครราชสีมา

โตโยต้าขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคนขับรถดี โดยร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลดความเร็วในการขับขี่ “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ ที่นี่