Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดตัวนวัตกรรมประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health พร้อมจับมือแบรนด์ด้านสุขภาพ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดตัวนวัตกรรมประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health พร้อมจับมือแบรนด์ด้านสุขภาพ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์

by clubza.tv@gmail.com
ข่าว รถ ขับซ่า

ข่าว รถ ขับซ่า : ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นวัตกรรมประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ด้วย Wearables เทคโนโลยี พร้อมจับมือแบรนด์ด้านสุขภาพชั้นนำ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์แบบครบทุกมิติ

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพราะสุขภาพเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในทุกด้าน เมื่อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดีพร้อมมีการป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอ ก็จะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างมั่นคง ตามสโลแกนของแคมเปญ Control Your Life: อิสระการใช้ชีวิตที่เลือกได้

ด้วยความสำเร็จของประกันรถเปิดปิด และเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ จึงเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ พัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ประกันภัยเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย และเข้ากับ Lifestyle ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม InsurTech ใหม่ที่พร้อม Disrupt การประกันภัยรูปแบบเดิม และตอบโจทย์การใช้ชีวิตอิสระที่เลือกได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพลิกโฉมประกันรถยนต์ทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของประกันสุขภาพ เนื่องจากสุขภาพที่ดีนั้นเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตในทุกด้าน ดังทฤษฎีความต้องการลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการทางกายภาพและความต้องการความมั่งคงปลอดภัย จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ คือความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-actualization) ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ให้เพียงความคุ้มครอง หรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดถึงยามเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่พร้อมผลักดันและเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน

ด้วยแนวคิดหลักประกันเพื่อสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองและการดูแลในยามเจ็บป่วยแล้ว ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ยังมีแนวคิดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีสุขภาพที่ไม่ดี และให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชีวิตได้อิสระ มีสภาวะของร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในทุกๆด้าน และได้รับความคุ้มครองครอบคลุม โดยมีจุดเด่นดังนี้คือ

1) ความคุ้มครองเรื่องประกันสุขภาพที่ครอบคลุมกว่า วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อปี

• ผู้ป่วยใน (IPD): จ่ายตามจริงไม่มีวงเงินจำกัดสำหรับแต่ละการรักษาใช้ได้สูงสุดถึงความคุ้มครองตามทุนประกัน พร้อมความคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยปกติสูงสุดถึง 10,000 บาท/วัน
• ผู้ป่วยนอก (OPD): ให้ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 3,000 บาท/ครั้ง สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อปี
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA): ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลก พร้อมทุนประกันจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 200,000 บาท
• กีฬาอันตราย: ให้ความคุ้มครองค่ารักษาการบาดเจ็บจากการเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

2) มอบ Smart Watch: Garmin หรือ Fitbit มูลค่าถึง 7,990 บาท: ประกันภัยสุขภาพเจ้าแรกที่มอบ Smart Watch แบรนด์ชั้นนำให้กับผู้ใช้บริการประกันสุขภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม และยังได้นำเทคโนโลยี Wearables มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำก้าวเดิน และอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) มาเป็นเกณฑ์วัดผลการออกกำลังกาย ให้มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในโซน Cardio เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ

3) ยิ่งออกกำลังกายเบี้ยยิ่งลด ทุกเดือน สูงสุดถึง 40%: เบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health คิดเป็นรายเดือน โดยไม่ต้องเหมาจ่าย โดยมีจุดเด่นคือแต่ละเดือนผู้ใช้บริการสามารถออกกำลังเพื่อรับส่วนลดเบี้ยได้สูงสุด 40% ทำให้เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท/เดือน

4) กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสิทธิพิเศษทุกสัปดาห์ : เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ Active ในทุก Lifestyle บริษัทฯ จึงจัดหาแบรนด์ชั้นนำด้านสุขภาพกว่า 17 แห่งเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการออกกำลังกาย อาหาร โภชนาการ และกิจกรรม Active Lifestyle อื่นๆ นอกเหนือจากส่วนลดค่าเบี้ยในทุกสัปดาห์ อาทิ กิจกรรม Adventure คลาสพิเศษจากยิมเพื่อสุขภาพต่างๆ ส่วนลดอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนร่วมคลาสการออกกำลังกายพิเศษในทุกสัปดาห์ กว่า 100 ที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและกิจกรรมสุด Exclusive ทุกเดือนที่เป็นการสร้าง Community เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์และสนุกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปด้วยกัน

5) Application Thaivivat Health ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อสุขภาพ : นอกจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว ยังมีการปรับและพัฒนาแอปพลิเคชัน “Thaivivat Health” ให้เข้ากับ Lifestyle และ Active ไปพร้อมกัน โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ทั้ง App Store และ Play Store app โดยแอปฯ จะสามารถแจ้งสถานะความ Active ของผู้ใช้บริการแบบ Real Time เพื่อให้ดูว่าถึงเป้าหมายในการดูแลสุขภาพครบในแต่ละสัปดาห์เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน รวมถึงดูโปรโมชั่น หรือกิจกรรมล่าสุดที่มีการอัพเดทตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี Gamification ให้เกิด Community ให้ผู้ใช้บริการได้สนุกกับเพื่อนๆเพื่อดู Ranking ความ ACTIVE ของตนเองได้ และการบริการด้านข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชั่นการค้นหาสถานพยาพยาล และ Digital Care Card ผ่านแอปฯ เพื่อแสดงกับสถานพยาบาลที่ใช้บริการ

ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ได้มีการเปิดตัวเมื่อปี 2018 และได้รับเสียงตอบรับอย่างดี จนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับ Lifestyle ของผู้ใช้บริการ โดยเริ่มจากความร่วมมือกับ JOOX โดยการสร้าง Active Health Playlist ให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายได้อย่างสนุก และเพิ่ม Smart Watch Garmin เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักวิ่งและยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม หรืองานวิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมกิจกรรม Active กันอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรุงเทพมาราธอน (Bangkok Marathon) และงานก้าว และงาน FitFest งานออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และด้วยผลตอบรับจากกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมและ Insights ของผู้ใช้บริการ ทำให้มีการพัฒนาที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง นั้นคือ Program Active Bonus ซึ่งเป็นแคมเปญที่ทำให้ผู้ใช้บริการมี ทางเลือกหลากหลายมากขึ้นในการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และช่วยให้สามารถไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีได้ง่าย โดยมีแบรนด์ด้านสุขภาพชั้นนำร่วมมอบสิทธิประโยชน์ Active Bonus Points สะสมคะแนนเลือกรับส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 40% ทุกเดือน : เพราะการออกกำลังกายที่ดีไม่ใช่แค่เพียง Cardio เท่านั้นแต่สามารถ Training เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ได้ ดังนั้นการมีกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยให้การออกกำลังเป็นเรื่องที่สนุกและได้สุขภาพไปพร้อมๆกัน ซึ่งบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญจึงมีการสร้างกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรเพื่อสุขภาพ โดย Scan QR Code หลังจากร่วมกิจกรรม และรับ Bonus Point เพื่อให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายได้ตามเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งสามารถทำให้ลดเบี้ยได้สูงสุดถึง 40%

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีจุดสำคัญคือการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงกับคนไทย เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภค และเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมถึงให้การประกันภัยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย และจะยังคงพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนตามวิสัยทัศน์ “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” ทั้งนี้ด้าน อาเล็ก ธีรเดช ในฐานะพรีเซนเตอร์ และตัวแทนคนรุ่นใหม่ ได้เชิญชวนให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ไปพร้อมกับการตั้งเป้าหมายสูงสุดของชีวิต สู่ชีวิตอิสระที่เราเลือกได้ตาม Lifestyle ของตัวเอง เลือกในสิ่งที่ใช่แล้วเราจะสนุกกับการใช้ชีวิต

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ ที่นี่
 


ข่าวแนะนำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy