MG Extender ads at Clubza

ข่าว รถ ขับซ่า : มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทแก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยมี นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคแก่ ทพญ. ศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมด้วย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมในพิธีดังกล่าวในฐานะประธานจัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ด้วยการสนับสนุนด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นดังกล่าว ทั้งนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ที่ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้มีการระดมทุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ พร้อมรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ ที่นี่