Home » 10 สัญญาณบอกเหตุ… เบรกมีปัญหา !!!

10 สัญญาณบอกเหตุ… เบรกมีปัญหา !!!

by jaded
10 สัญญาณบอกเหตุ... เบรกมีปัญหา !!!

หลายคนอาจมีความเชื่อเรื่องจิตสัมผัส รางบอกเหตุ หรือรางสังหรณ์ เวลาที่จะภัยหรือมีเรื่องร้ายมาใกล้ตัว ซึ่งบ้างบอกว่า..รู้สึกแล้วต้องรีบแก้เคล็ด ซึ่งนั้นอาจจะยากที่จะพิสูจน์ แต่ที่เราจะคุยกันในวันนี้.. ด้วยภาษาง่ายๆ แบบที่ช่างชอบใช้กัน ถ้าคุณเจอหรือสังเกตุอาการตามที่บอกมาแล้ว ไม่รีบแก้ไข !!! ล่ะก็ ภัยมาถึงตัวคุณแน่ๆ

รู้ได้อย่างไร เบรกมีปัญหา1. เบรกดัง อาการ : มีเสียงดังขณะเบรก
ให้สังเกตุว่าดังจากจุดใด ดังทุกล้อหรือดังแค่ล้อใดล้อหนึ่ง ถ้าดังเป็นคู่ เช่นคู่หน้า หรือหลัง ส่วนใหญ่มาจากผ้าเบรกและจานเบรกที่อาจจะหมดแล้วเสียดสีกัน ดังบางจุดอาจเกิดจากมีฝุ่นหรือหินหลุดเข้าไปเสียดสีระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรก ควรตรวจสอบและแก้ไข บางกรณีก็อาจเกิดจาก ใช้ผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ควรเลือกใช้ผ้าเบรกจากโรงงานหรือยี่ห้อมาตรฐานเท่านั้น

2. เบรกสั่น อาการ : เหยียบเบรกเบาๆ แล้ว แป้นเบรกส่ัน ขึ้น ลง
ระยะเริ่มจะส่งอาการมาเบาๆ ที่แป้นเบรก แต่ถ้าเยอะมากๆ อาจรู้สึกสั่นขึ้นถึงพวงมาลัยหากปล่อยไว้ขั้นรุนแรงอาจส่ัน สะท้าน..ไปทั้งคัน สาเหตุเกิดจากจานเบรก เกิดการคดบิดตัว สึกหรอไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อใช้งานอย่างรุนแรงเกินไป หรือจานเบรกไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุอื่นๆ เช่น เบรคความร้อนสูงแล้วลุยน้ํา อาการน้ีเกิดได้ ทั้งระบบดิสก์เบรก และดรัมเบรก ควรตรวจเช็คและเจียจานเบรก

3. เบรกทื่อ อาการ : เหยียบเบรกแล้วรู้สึกเบรกไม่ค่อยอยู่
ความรู้สึกเบรกแข็งๆ ต้องออกแรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติ อาการเบรกตื้อๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น หม้อลมเบรกเริ่มรั่วซึม จากชุดผ้าใบภายในหรือ วาล์ว PVC หรือ Combo Vale เสีย ทำให้แรงสุญญากาศของหม้อลมน้อย สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล อาจเป็นที่ป้ัมสุญญากาศที่บริเวณตูดไดร์- ชาร์จเสีย รวมทั้ง สายลมรั่ว เป็นต้น ควรรีบแก้ไขโดยด่วน

4. เบรกจม อาการ : บ้างอาจเรียกเบรกต่ำ เพราะอาการเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกจมลง ต่ํากว่าปรกติ
หากเหยียบค้างไว้ แล้วแป้นเบรกค่อยๆ จมลงๆ เป็นอาการของ เบรกจม ส่วนมากเกิดมาจากลูกยางแม่ปั้มเบรกตัวบน มีอาการสึกหรอหรือบวม ทําให้แรงดันเบรกลดลง ต้องออกแรงเบรกมากข้ึน หรือ ทำให้ต้องย้ำเบรก..จึงจะอยู่ ควรรีบแก้ไขโดยด่วน !!! เพราะสิ่งที่จะตามมาคือ เบรกแตก !!!

5. เบรกแตก อาการ : เหยียบเบรกแล้วแป้นจม เบรกไม่ทำงาน
มีหลายสัญญาณที่จะเตือนผู้ใช้ ก่อนเกิดอาการเบรกแตก หากละเลยใช้งานจนเกิดปัญหา อาจอัตรายถึงชีวิต อาการมื่อกดแป้นเบรกจนแป้นเบรกสุดถึงพื้นรถ หรือน่ิมหยุ่นๆ ก่อน แล้วจมลงติด พื้น เแต่รถยังคงไม่ลดความเร็ว เหมือนไม่มี เบรก สาเหตุอาจมาจากการร่ัว ของน้ํามันเบรก ท่อทางระบบเบรกแตก หรือน้ํามันเบรกรั่วซึมมาเป็น เวลานาน ลูกยางแม่ปั้มเบรก และตัวแม่ป้ัมเบรกเสียหายจนน้ํามัน เบรกรั่วไหลออกจนหมด หรือ บางกรณีก็เกิดจากชิ้นส่วนในระบบเบรกเกิดหลุด หลวม หรือเกิดจากสายอ่อนเบรกแตก การลดความเร็วอย่างปลอดภัย อยู่ที่ความเร็วและเส้นทางขณะเกิดเหตุ การค่อยๆ ลดตำแหน่งเกียร์ และใช้ความกับการค่อยๆ ดึงเบรกมือ(ที่เป็นเบรกมือแบบสาย.. แบบไฟฟ้าห้ามใช้) พาจะค่อยๆ ลดความเร็วลงได้ ถ้าอยู่ในเส้นทางที่มีระยะทางว่างพอ

6. เบรกติด อาการ : ปล่อยเบรกแล้ว แต่ยังมีแรงเบรกทำงานอยู่
นั้นคือ เบรกทํางานอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีเราไม่ทันได้เหยียบเบรก รถจะตื้อๆ เบรกร้อนมีกล่ิน เหม็นไหม้ จอดแล้วเข็นรถยาก หรือไม่ได้เลย เป็นอาการของเบรกติด ซ่ึงมักเกิดจาก แม่ปั้มเบรกเสียหาย สาเหตุโดยมากมาจาก การที่ลูกยางกันฝุ่นของแม่ปั้มเบรกฉีกขาด ทําให้มีน้ําซึมเข้าไปในกระบอกเบรก จนเกิดสนิม ติดขัด ลูกสูบเบรกไม่สามารถเคลื่อนตัวเข้าออกได้ รวมถึงปัญหา ซีนยางบวมผิดรูป ทำให้ลูกสูบที่คาริเปอร์เบรกไม่เลื่อนกลับด้วย

7. เบรกปัด อาการ : เบรกแล้วรถปัดเอียง ไปข้างใด ข้างหนึ่ง
หากเบรกแล้วรถมีอาการปัดเอียงไปทางซ้าย นั้นแสดงว่า จุดที่คุณจะต้องตรวจสอบระบบเบรกนั้นอยู่ทางด้านขวา !!! ซึ่งอาจเกิดจากคราบน้ำมันหรือสารหลื่อลื่น ของชุดช่วงล่างกระเด้นมาโดนจากเบรกทำให้ผิวลื่นมัน ความฝืดลดลง หรือเกิดจากประสิทธิ การสึกหรอของชุดคาริเปอร์เบรก ที่มีแรกกดในแต่ละฝั่งแตกต่างกัน

8. เบรกเฟด อาการ : เบรกแล้วลื่นๆ เบรกไม่อยู่ในขณะท่ีใช้ความเร็วสูง
ในเส้นทางขึ้น-ลง เขา อาจทำให้เราใช้เบรกต่อเนื่องมากเกินไป หรือในช่วงใช้ความเร็วสูงมากๆ พอแตะเบรกคร้ังแรกก็เบรกปกติ แต่พอแตะเบรกอีกหลายๆ ที กลับเกิดอาการลื่น เบรกไม่ตอบสนอง ซึ่งอัตรายมาก สาเหตุน้ีเกิดจากความ ร้อนของจานเบรก กับผ้าเบรกที่สูงเกินไป มาจากการใช้งานหนักเกินไป อาการเบรกเฟดนี้ ถือเป็นปัญหาของนักซ่ิงที่ชอบใช้เบรกแบบ รุนแรง เบรกบ่อยๆ ติดต่อกัน และมักเกิดกับรถที่ขับด้วย ความเร็วสูง หากเคยมีอาการ ควรปรับใช้ ผ้าเบรกที่คุณภาพสูงขึ้นและน้ำมันเบรกที่มีค่า DOT สูงขึ้นกว่าเดิม

9. เบรกหมด อาการ : เบรกแล้วเกิดเสียงดัง เหมือนเหล็กเสียดสีกัน
หากเริ่มได้ยินเสียงเหมือนเหล็กเสียดสีกัน และเบรกมีอาการลื่นๆ น่ีคืออาการของผ้าเบรกหมด จนโลหะของแผ่นผ้าเบรกสีกับจานเบรก ต้องรีบเปล่ียนโดยทันที หากปล่อยทิ้งไวจะทําให้ผ้าเบรกสีกับจานเบรกจนเสียหาย อาจต้องเงินเพิ่ม.. เปล่ียนจานเบรกใหม่อีกด้วย

10. เบรกสะท้าน อาการ : เบรกกระทันหัน แล้วเกิดเสียงดังกระพือ แป้นเบรกสั่นสะท้าน
ถ้าเคยเจอกับอาการนี้ แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้ง เจอแค่ครั้งที่เบรกอย่างเต็มที่ ถ้ารถของคุณมีระบบเบรก ABS (Anti Lock Brake System) ก็ไม่ต้องตกใจ นั้นคืออาการจาการทำงานของชุดปั๊ม ABS ซึ่งจะเข้ามารับหน้าที่สร้างแรงเบรก 15-17 ครั้งต่อวินาที แทนคุณทันที..ที่คุณเบรกแบบฉุกเฉินจนล้อล็อค นั้นก็เพื่อให้คุณสามารถควบคุมทิศทางรถขณะเบรกกระทันหันอย่างเต็มที่ได้ ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อระบบ ABS ทำงาน

………………………………………………………

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้  ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้  ที่นี่


ข่าวแนะนำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy