MG Extender ads at Clubza
ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 39 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการขับซ่า 34 ตอน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ขับซ่า 34 ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34 HD
ทุกวันอาทิตย์ 15.30 – 16.00 น.

Website
www.clubza.tv

Facebook Fan Page
www.facebook.com/clubzatv

Youtube ขับซ่า Channel
www.youtube.com/clubzatv

Instagram id : clubza.tv
www.instagram.com/clubza.tv

Line@ id : @clubza.tv