Home » 14) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

14) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

by clubza.tv@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=iATvecqmtyk

ความเป็นมา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยองจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงได้พระราชทาน “เกาะมันใน” เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่า เม่อวันที่ 11 สิงหาคม 2522 ต่อมาได้โอนมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลแะชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก” โดยได้ขยายความรับผิดชอบในการศึกษาการแพร่กระจายและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นด้วย คือ พะยูน โลมา รวมถึงทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ได้แก่ ปะการัง และ หญ้าทะเล ตลอดจนงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ภารกิจสำรวจ วิจัย และประเมินสภาวะทรัพยการทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปะการัง นิเวศหญ้าทะเล และนิเวศป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ำด้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความผลักดันให้เกิดกระแสอนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มา : gov.rayongz.com

ขับซ่า 34 ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34 HD
ทุกวันอาทิตย์ 15.30 – 16.00 น.

ติดตามได้ที่

www.clubza.tv

line@ id : @clubza.tv

Instagram id : clubza.tv

www.facebook.com/clubzatv

www.youtube.com/clubzatv

ค้นหาง่ายๆ ด้วยการพิมพ์ #ทีมขับซ่า


ข่าวแนะนำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy