Home » 12) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

12) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

by clubza.tv@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=lTazD3wNzbQ

39 เส้นทางเรียนรู้ทำดี ตามรอยพ่อ

ความเป็นมา ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ

พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปี จนเกิดน้ำไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำ แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ำ พระองค์ทรงวางแนวทางการช่วยเหลือราษฎร โดยการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นระยะๆ ในลำธาร ลำคลองตามร่องเนินในรูป อ่างพลวง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และป้องกันน้ำท่วมในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแส ให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำรวจพื้นที่ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผล ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ ในอำเภอมะขาม จำนวน 109 ไร่ เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่าง แต่ราษฎรในพื้นที่ไม่เข้าใจปัญหาเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ชะลอไว้ก่อนโดยเปลี่ยนไปสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อื่น ที่ราษฎรมีความต้องการ

พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ให้ตั้งศูนย์พัฒนาไม้ผล ให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้ จำนวน 60 ไร่ สระเก็บน้ำ จำนวน 12 ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 37 ไร่ เพื่อทำการศึกษา ทดลองทางการเกษตร โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาระบบการส่งน้ำ และการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการ มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ

พ.ศ. 2548 พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ได้ขอความร่วมมือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ขอให้หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ตามหลักบูรณาการ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ สำหรับเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ และผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นคณะทำงาน และร่วมกันกำหนดแผนแม่บท พัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนขยายผลให้ราษฎรนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และให้ศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของราษฎรทั่วไปอย่างสมบูรณ์

ที่มา : 1.ldd.go.th

ขับซ่า 34 ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34 HD
ทุกวันอาทิตย์ 15.30 – 16.00 น.

ติดตามได้ที่

www.clubza.tv

line@ id : @clubza.tv

Instagram id : clubza.tv

www.facebook.com/clubzatv

www.youtube.com/clubzatv

ค้นหาง่ายๆ ด้วยการพิมพ์ #ทีมขับซ่า


ข่าวแนะนำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy