MG Extender ads at Clubza

นาย ประพัฒน์ อัศวาดิศยางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาค บริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ได้ให้การสนับสนุนขาเทียม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์แก่คนพิการทั่วถิ่นทุรกันดาร สำหรับผู้พิการที่ด้อยโอกาศให้ได้รับชีวิตใหม่ สำหรับ บริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล อย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 สำหรับการตอบแทนสังคม

ติดตามข่าวสารขับซ่าได้ ที่นี่
ชมรายการขับซ่า34 ย้อนหลังได้ ที่นี่