Subaru ads at Clubza
New Mitsubishi Triton Double Cab 4×4 ระบบขับเคลื่อน SS4-II AWC และระบบเฟืองท้ายแบบ Diff-lock
ขับซ่า 34 ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34 HD
ทุกวันอาทิตย์ 15.30 – 16.00 น.

Website
http://www.clubza.tv

Facebook Fan Page
https://www.facebook.com/ClubZaTV/

Youtube ขับซ่า Channel
https://www.youtube.com/channel/UCEgholS2-odPZyo7v4MdETw

Instagram id : clubza.tv
https://www.instagram.com/clubza.tv/

Line@ id : @clubza.tv
line://ti/p/@clubza.tv